İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
91açık uçlu kiralamaSözleşmede belirlenen koşullara uyulması hâlinde kiralama dönemi sonunda kiralanan varlığın mülkiyetinin kiracıya geçtiği finansal kiralama türü. krş. kapalı uçlu kiralama
92açık uçlu yatırım ortaklığıAçık uçlu fon etkinliğinde bulunan yatırım ortaklığı.
93açıklanan değişkenbk. bağımlı değişken
94açıklanmış tercihler kuramıTüketici dengesi çözümlemesinde, farklı gelir - fiyat seçenekleri karşısında tüketicinin gerçek tercihlerine dayanarak oluşturulan kuram.
95açıklayıcı değişkenbk. bağımsız değişken
96açılan cobwebbk. açılan örümcekağı
97açılan örümcekağıTarım ürünleri piyasalarında dönemden döneme artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle denge fiyatından giderek uzaklaşılması.
98açılış bilânçosuYeni bir firmanın etkinliğe başlamadan hemen önceki ya da etkinlik halinde bir işletmenin yeni bir hesap dönemi eşiğindeki durumunu gösteren bilanço.
99açılış fiyatıHer türlü alım satımın yapıldığı piyasada işlemin yapıldığı ilk fiyat.
100açılış fiyatıyla emirBorsada ilk seansın başında kaydedilen fiyat ile alım ya da satım yapılmasını öngören emir.
101açlık sınırıGıda yoksulluğu konumundakilerin gelir düzeyi. Türkiye'de açlık sınırı dört kişilik aile için hesaplanmaktadır.
102ad valorem gümrük vergisibk. değer esaslı tarife
103ad valorem sübvansiyonbk. değer esaslı sübvansiyon
104ad valorem tarifebk. değer esaslı tarife
105ad valorem vergibk. değer esaslı vergi
106adatFaiz hesaplamalarında kullanılan ve faize esas olan anapara miktarı ile gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutar.
107ADBbk. Asya Kalkınma Bankası
108ademi merkeziyetcilikbk. yerelleştirme
109adi akreditifAkreditif açma talimatında belirtilen limitin bir defa kullanılmasıyla sona eren akreditif.
110adi emanetGerçek veya tüzel kişilerin özel yasalar uyarınca hazineye yatırmak zorunda oldukları teminat.
111adi emanet hesabıGerçek veya tüzel kişilerin özel yasalar uyarınca hazineye yatırmak zorunda oldukları teminat hesabı.
112adi hisseAna sözleşmede yasa ile belirtilen haklardan başka ayrıcalık tanımayan hisse.
113adi hisse senediAnonim şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil eden, sahibine özel bir öncelik hakkı tanımayan hisse senedi türü.
114adi kefaletTemerrüde düşülmesi durumunda alacaklıya karşı kefilin sorumlu olduğu kefalet türü.
115adi komandit şirketŞirketin borç ve yükümlülüklerinden komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar (ikinci derecede), komandite ortağın ise sınırsız (birinci derecede) sorumlu olduğu ve yönetim yetkisine de sahip bulunduğu bir şahıs şirketi türü.
116adi malbk. düşük mal
117adi ortaklıkBirden çok kişinin bir araya gelerek yazılı, sözlü ya da örtük anlaşma ile kurduğu ortaklık türü.
118adi senetBir borç ve hak doğurmak ya da bir borcu veya hakkı kanıtlamak amacıyla düzenlenen, yalnızca borçlunun imzasını içeren bir değerli kâğıt türü. krş. bono
119adi şirketİki veya daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ortaklık sözleşmesiyle kurdukları tüzel kişiliğe sahip olmayan bir şahıs şirketi türü.
120adil fiyatTemelini ortaçağda skolastik düşünceden alan, üretim faktörleri ve mallara ilişkin bir alışverişte tarafların haksızlığa uğramadıklarını düşündüren fiyat düzeyi. krş. adil olmayan fiyat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir