İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
1171borç değiştirmeBorcun azaltılması, ertelenmesi ve yeniden finansmanını kapsayan, borcun miktarı, vade yapısı ve borçlanma koşullarını değiştiren tüm işlemler. krş. borcun yeniden finansmanı
1172borç erteleme kulüpleriÇok taraflı borç erteleme görüşmelerinin yapıldığı ve adlarını görüşmenin yapıldığı yerden alan ortamlar. krş. Paris Kulübü, Londra Kulübü
1173borç ertelemesiVadesi gelen borcun ödenememesi durumunda, borcun yeni bir ödeme planına bağlanması.
1174borç idaresibk. borç yönetimi
1175borç konsolidasyonubk. borç tahkimi
1176borç konversiyonubk. borç değiştirme
1177borç kriziBüyük borçluların vadesi gelen borç anapara ve faizlerini ödeyemediği durum.
1178borç oranıİşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı.
1179borç ödeme gücübk. ödeyebilirlik
1180borç ödeme gücü oranıbk. ödeyebilirlik oranı
1181borç senediBorç alınan paranın ne zaman ve ne kadar geri ödeneceğini gösteren değerli kâğıt. krş. adi senet
1182borç servis oranıBorçlu bir ülkenin bir yıl içinde ödemesi gereken borç ana para ve faiz toplamının dışsatım gelirleri içindeki payını ve ülkenin dış borç ödeme gücünü gösteren oranlardan biri.
1183borç servisiBorçlu bir ülkenin bir yıl içinde ödemesi gereken borç ana para ve faiz toplamı.
1184borç sözleşmesiBorcun konusu, vadesi ve ödeme koşullarını içeren, borçluyla alacaklı arasında yapılan sözleşme.
1185borç takasıbk. borç değiştirme
1186borç verilebilir fonlarbk. ödünç verilebilir fonlar
1187borç verilebilir fonlar piyasasıbk. ödünç verilebilir fonlar piyasası
1188borç yönetimiİktisadi istikrarı sağlamak amacıyla, devlet borçlarının miktar ve bileşiminde ayarlamalar yapılması, ödeme koşullarının belirlenmesi ve borcun süre ve alacaklılar açısından yönetilmesi.
1189borç yüküDevlet borçlarının ana para ve faizlerinin ekonomi üzerindeki baskısı.
1190borç-özkaynak oranıİşletme büyümesinin nasıl finanse edildiğini veya işletmeyi kimin finanse ettiğini gösteren ve toplam borçların özkaynağa bölünmesiyle bulunan oran.
1191borç-özsermaye oranıbk. borç-özkaynak oranı
1192borç-sermaye swapıbk. borç-sermaye takası
1193borç-sermaye takası1. Mevcut bir borcun (tahvilin) yeni çıkarılmış hisse senediyle değiştirilme işlemi. 2. Az gelişmiş ülkelerde ülke borcunun azaltılması amacıyla kamunun sahip olduğu işletmelerin hisselerinin borç karşılığında devredilmesi biçiminde yapılan bir çeşit özel
1194borçlanmaBir kişi, şirket, kurum veya hükümetin ödünç mali kaynak sağlaması.
1195borçlanma senedibk. borç senedi
1196borçları ödeme gücübk. ödeyebilirlik
1197borçları ödeyememe durumubk. borçları ödeyememezlik
1198borçları ödeyememezlikBir iktisadi birimin, vadesi geldiğinde borçlarını ödeyemez duruma düşmesi.
1199borçlu cari hesap kredisibk. kredi hesabı 2
1200borçlu ülkeDış kesim giderleri dış kesim gelirlerinden sürekli daha büyük olan ülke.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir