İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
1441cari fiyatlarla gayrisafî millî hasılabk. gayrisafî millî hasıla
1442cari fiyatlarla gayrisafî yurtiçi hasılabk. gayrisafî yurtiçi hasıla
1443cari fiyatlarla kişi başına gelirbk. kişi başına gelir
1444cari fiyatlarla kişi başına millî gelirbk. kişi başına gelir
1445cari getiriYıllık faiz gelirinin anapara içindeki payı.
1446cari giderbk. cari harcamalar
1447cari harcamalar1. Doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici olan ve bir defada kullanılıp tüketilen mal ve hizmetler için yapılan giderler. 2. Yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan ve kamu etkinliklerinin sürdürülebilmesi için personel ve diğer
1448cari hesapBirbiriyle sürekli iş ilişkisinde bulunan iki kişinin karşılıklı borç ve alacaklarını her defasında nakden ödeyip tahsil etmek yerine bunları borç ve alacak kalemleri halinde bir hesaba yazıp, belirlenen bir tarihte hesabın kesilmesiyle doğacak bakiyeyi b
1449cari hesap cüzdanıbk. hesap cüzdanı
1450cari hesap defteri1. Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter. 2. Bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini
1451cari hesap kredisiGerçek kişilerin nakit işletmelerin işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması amacıyla belli bir limit içerisinde kullandırılan ve cari hesap üzerinden verilen kısa vadeli bir tür kredi.
1452cari işlemlerbk. cari işlemler bilançosu
1453cari işlemler açığıCari işlemler bilançosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerinden az, yani cari işlemler bilançosunun eksi verdiği durum.
1454cari işlemler bilânçosu1. Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği dış ticaret bilançosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizme
1455cari işlemler bilânçosu açığıbk. cari işlemler açığı
1456cari işlemler dengesiCari işlemler bilançosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerine eşit olması.
1457cari işlemler denkliğibk. cari işlemler dengesi
1458cari işlemler fazlasıCari işlemler bilançosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerinden fazla, yani cari işlemler bilançosunun artı verdiği dur
1459cari işlemler hesabıbk. cari işlemler bilançosu
1460cari kurÜlkeler arasındaki enflasyon oranlarını yansıtmayan, döviz piyasalarında günlük döviz istem ve sunumuyla oluşan, bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatı.
1461cari oranBir işletmenin cari varlıklarının cari yükümlülüklerine oranı.
1462cari pasifbk. cari yükümlülükler
1463cari pasiflerbk. cari yükümlülükler
1464cari pazar değeribk. piyasa fiyatı
1465cari piyasa değeribk. piyasa fiyatı
1466cari sermaye-hasıla oranıYatırım projesi devam ederken üretime geçilmesi durumunda geçerli olan sermaye-hasıla oranı.
1467cari talepbk. istem
1468cari varlıkbk. cari varlıklar
1469cari varlıklarİşletmenin etkinliğini sürdürmede kullandığı nakit para ile bir yıl içerisinde paraya dönüştürülebilir varlıkların toplamı.
1470cari yükümlülükbk. cari yükümlülükler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir