İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
121adil olmayan fiyatHerhangi bir alışverişte taraflardan birinin haksızlığa uğramasına neden olan fiyat.
122adil oyunBeklenen değeri sıfır olan oyun türü. krş. adil fiyat
123AECbk. sermayenin ortalama etkinliği
124AEİÖbk. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
125AEKbk. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
126AETbk. Avrupa Birliği
127AET - Türkiye Karma Parlamento KomisyonuTürkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 yılında Ankara'da imzalanan Ortaklık Anlaşmasının yürütülmesine ilişkin sorunları incelemek amacıyla TBMM ile Avrupa Parlamentosu'ndan seçilen üyelerden oluşturulan organ.
128AFİFbk. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
129Afrika İktisat KomisyonuAfrika'nın bölgesel iktisadi sorunlarıyla ilgilenmek üzere Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1958 yılında kurulan komisyon.
130Afrika Kalkınma Bankaları BirliğiAfrika kalkınma bankalarının bir araya gelerek Afrika Ekonomik Birliği'nin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere 1975 yılında oluşturdukları birlik.
131Afrika Kalkınma BankasıBaşlangıçta Afrika ülkelerine kalkınma kredisi sağlamak amacıyla 1964 yılında kurulmuş, 1982'den sonra bölge dışındaki ülkelere de kredi sağlayan banka.
132Afrika Kalkınma FonuAfrika Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin iktisadi kalkınma ve işbirliğini geliştirme çabalarına yardımcı olmak amacıyla 1972 yılında oluşturulmuş fon.
133Afrika, Karayip ve Pasifik ÜlkeleriAET ile 1975'te Lome Sözleşmesi'ni imzalayan Afrika, Karayip, Pasifik ülkeleri. krş. Lome Sözleşmesi
134Afrika Merkez Bankaları BirliğiAfrika ülkeleri merkez bankaları arasında para, bankacılık ve maliye alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla 1968 yılında oluşturulmuş kuruluş.
135agübk. az gelişmiş ülkeler
136ağ bankacılığıBanka müşterilerinin evlerinden ya da işyerlerinden banka bilgisayarı ile bağlantılı elektronik ağ ortamı aracılığıyla bankadaki hesapları üzerinden işlem yapmaları.
137ağ ortamı reklamcılığıAğ ortamında yapılan reklam etkinliği.
138ağ ortamı reklamıAğ ortamında yapılan her türlü reklam.
139ağır sanayi1. Hammadde ve kısmen işlenmiş malları daha yoğun miktarda kullanarak birim ağırlığına göre daha düşük değerdeki malları üreten imalât sanayi. 2. Daha çok üretime (yatırım malı) yönelik malları sermaye yoğun ve yüksek düzeyde enerji kullanarak üreten ve ç
140ağırlık sertifikasıMalın dışalımcıya sevk edildiği sırada, gönderim belgesi, fatura, sigorta sertifikası ve diğer belgelerde belirtilen ağırlıklara uygun olduğunu garanti eden sertifika.
141ağırlıklı ortalamaBir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme içindeki saklığı ile çarparak hesaba alma yöntemi.
142ağnam vergisibk. hayvan vergisi
143AHBbk. Avrupa Hesap Birimi
144ahilikAnadolu'da XIII. yüzyılda görülmeye başlayan, Selçuklu devletinin yıkılma dönemine girmesinden sonra sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devletinin kurulmasında büyük rolü olan bir tür meslek ve dayanışma örgütü. Batıdaki lonca tipi örgütlenmenin benzeridi
145ahlaki çöküntüHerhangi bir sözleşme dolayısıyla yükümlü tarafın yapması gerekeni yapmaması veya yapmaması gerekeni yapmasının yol açabileceği risk.
146ahlaki iknaBelirli bir para politikası izlenmesinin olanaksız olduğu durumda, sorunu aşmaya yönelik davranmaları konusunda Merkez Bankasının ticari bankaları ikna etmesi.
147ahlaki riskbk. ahlaki çöküntü
148ahlaki rizikobk. ahlaki çöküntü
149ahlaki tehlikebk. ahlaki çöküntü
150AİDbk. Uluslararası Kalkınma Ajansı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir