İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
1711çok yönlü ticaret görüşmeleribk. çok yanlı ticaret görüşmeleri
1712çok-azalıcıBirkaç büyük ve çok sayıda küçük alıcının olduğu piyasa.
1713çok-azelBirkaç büyük ve çok sayıda küçük satıcının olduğu piyasa.
1714çokalıcıTam rekabet ile azalıcı piyasasının arasında yer alan ve istemin çok sayıda alıcı tarafından yapıldığı ve alıcıların piyasayı etkileyebildiği, gerçek yaşamdaki piyasa yapısına yakın olduğu ileri sürülen durum.
1715çokelTam rekabet ile azel piyasasının arasında yer alan ve sunumun çok sayıda satıcı tarafından yapıldığı ve satıcıların piyasayı etkileyebildiği, gerçek yaşamdaki piyasa yapısına yakın olduğu ileri sürülen durum.
1716çoklu fiyat - sürekli müzayede sistemibk. çoklu fiyat - sürekli müzayede yöntemi
1717çoklu fiyat - sürekli müzayede yöntemiBir taşınır değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak tek tek karşılaştırılmasıyla oluşan fiyatlardan alım satım işleminin gerçekleştirilmesi.
1718çoklu kurÇoklu kur sistemi çerçevesinde, farklı dış ticaret işlemleri için belirlenen farklı döviz kurları.
1719çoklu kur sistemiBir ülkenin kıt döviz rezervlerinden tasarruf sağlamak veya dışsatımı özendirerek döviz gelirlerini artırmak amacıyla, farklı dış ticaret işlemleri için farklı döviz kurlarının belirlendiği sistem.
1720çoklu tarife sistemiBir ülkenin aynı mala, dışalımın yapıldığı ülkeye göre farklı gümrük tarifesi uygulaması.
1721çöküntüİktisadi dalgalanmanın daralma aşamasında büyüme oranında meydana gelen sürekli ve alışılmamış düzeyde düşüşle birlikte yüksek işsizlik oranlarının yaşandığı iktisadi bunalım durumu. krş. patlama
1722çubuk grafikHer bir veri aralığının bir sütunla ifade edildiği bir istatistiksel grafik biçimi.
1723çubuk kodbk. çizgi im
1724çürük tahvilŞirketin mali gücü borcun ana para ve faizini karşılamaya yeterli olmaması nedeniyle geri ödenmesi yüksek risk taşıyan ve dolayısıyla yüksek faizle çıkartılabilen garantisiz bir tahvil türü. krş. güvencesiz tahvil
1725D geçici trafik belgesiDışalımı ya da dışsatımı yapılan araçların karayollarından sürücü tarafından kullanılarak getirilmesi ya da götürülmesi için verilen izin belgesi.
1726D grubuMalın, gönderildiği ülkeye varıncaya kadar ortaya çıkacak bütün harcama ve risklerin satıcının yükümlülüğünde olduğu, sınırda teslim (DAF), gemide teslim (DES), rıhtımda teslim (DEQ), vergileri ödenmemiş teslim (DDU) ve vergileri ödenmiş teslim (DDP) gibi
1727D Tipi Özel Antrepoİşleten ve kullanan kişinin aynı olduğu, konulan eşyanın serbest dolaşıma girişi için herhangi bir koşulun aranmadığı, basitleştirilmiş yöntemin uygulandığı özel bir antrepo türü.
1728DABbk. döviz alım belgesi
1729DACbk. 1. Kalkınmaya Yardım Komitesi, 2. doğrudan hızlandıran katsayısı
1730DAFbk. sınırda teslim
1731dağılımda etkinlikbk. kaynak dağılımında etkinlik
1732dağılmabk. yayılma
1733dağıtıcı firmabk. dağıtımcı
1734dağıtılabilir kârMali yıl sonunda kar elde etmiş bir anonim şirketin, kurumlar vergisi, kanuni yedek akçeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayırdıktan sonra kârın kalan kısım.
1735dağıtılmayan kârlarBir anonim şirket tarafından elde edilen kârın ortaklara dağıtılmayıp şirkette tutulan kısmı.
1736dağıtılmış kârlarFirmaların elde ettikleri kârdan ortaklarına kâr payı ödemeleri şeklinde dağıtılan kısım.
1737dağıtım eşitliğiEkonomideki çıktının bireyler arasında adaletli ya da dürüst bir şekilde dağıtımı. Dağıtım eşitliğine bazen gelir bölüşümü, servet dağılımı ya da teorik refah ekonomisinde fayda dağılımı da denir.
1738dağıtım etkinliğibk. kaynak dağılımında etkinlik
1739dağıtım giderleribk. dağıtım maliyeti
1740dağıtım harcamalarıbk. dağıtım maliyeti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir