İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
151aile bütçesiHanehalkının belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile çeşitli mal ve hizmetlere yaptığı harcamalar.
152aile şirketiOrtaklarını aile bireylerinin oluşturduğu, halka kapalı şirket türü.
153ajanbk. aracı
154ajansŞirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kuruluş.
155akarbk. kene
156akaretbk. akar
157Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu89/14264 sayılı kararın altıncı maddesi hükmü çerçevesinde, petrol ürünleri fiyatlarının düzenlemesi ve dünya fiyatlarında meydana gelen değişmelerin tüketici fiyatlarına yumuşatılarak yansıtılması amacıyla oluşturulan kaynağını gümrüklü rafineri satış fi
158akaryakıt tüketim fonuKaynağı Akaryakıt Tüketim Vergisi gelirlerinin belirli bir oranından oluşan, Maliye Bakanlığına bağlı bütçe dışı bir fon.
159akaryakıt tüketim vergisiPetrol ürünlerinin satışı üzerinden alınan bir dolaylı vergi.
160akçaOsmanlı İmparatorluğu'nda para olarak kullanılmak üzere basılan altın ve gümüş sikkeler.
161akçebk. akça
162AKÇTbk. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
163Akdeniz PolitikasıAvrupa Birliği ülkelerinin Akdeniz ülkeleriyle yaptığı tercihli ticaret anlaşmaları arasında uyum sağlamak için oluşturulmuş ortak politika.
164akdi tarifeUluslararası iki ya da çok yanlı anlaşmalara göre belirlenen tarifelere verilen ad.
165akım değişkenBelirli bir zaman aralığı itibarıyla tanımlanan değişken. krş. değişken, stok değişken
166akışkanlıkMal ve üretim faktörlerinin dolaşımının serbestliği.
167akitbk. sözleşme
168akord ücret sistemiÇalışanlara, temel ücretlerine ek olarak verimlilikleri doğrultusunda gelir olanağının sağlandığı ücret sistemi. krş. parça başına ücret
169akorde kredilerŞube yetkisini aşan tutarlarda, banka üst yönetiminin uygun görmesi ile verilen kredi.
170akreditasyonKuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi.
171akreditifDışalımcı tarafından dışsatımcı adına bir bankaya açtırılan, malın sözleşme koşullarına uygun olarak gönderildiğinde dışsatımcıya ödeme yapılacağına güvence veren, miktarı ve süresi belirli bir kredi hesabı.
172akreditif alacağının devriDevredilebilir akreditifin lehdarı tarafından üçüncü bir şahsa alacak hakkının devredilmesi. krş. devredilebilir akreditif
173akreditif amiriAkreditif açtırmak amacıyla bankaya başvuran dışalımcı.
174akreditif karşılığı akreditifbk. karşılıklı akreditif
175akreditif lehdarıAkreditif amiri tarafından lehine akreditif açılan kimse.
176aksak rekabetTam rekabet koşullarından en az birinin aksaması durumda geçerli olan rekabet.
177aksak rekabet piyasasıTam rekabet piyasası koşullarından en az birinin sağlanamadığı piyasa.
178akseptansbk. kabul
179akseptans kredisibk. kabul kredisi
180aksiyonbk. hisse senedi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir