İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
1891demode olmabk. eskime
1892demode olma riskibk. eskime riski
1893demografi(Yun. demos: halk graphein: yazmak) Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.
1894demografik bölümlemebk. nüfus bölümlendirmesi
1895denetçibk. denetleyici
1896denetimbk. sağlama
1897denge dış ticaret hadleriİki ülkeli ve iki mallı bir uluslararası piyasada, ülkelerin birbirlerinden almak ve birbirlerine satmak istedikleri mal miktarlarını eşitleyen, piyasayı temizleyen değişim oranı.
1898denge döviz kuruToplam döviz istemi ile sunumunu eşitleyen döviz fiyatı.
1899denge durumubk. denge
1900denge enflasyon oranıEnflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi yani beklenen enflasyon oranının gerçekleşen enflasyon oranına eşit olması.
1901denge faiz oranıÖdünç verilebilir fonlar istemi ile sunumunu eşitleyen faiz oranı.
1902denge faizibk. denge faiz oranı
1903denge fiyatıİstemle sunumu birbirine eşitleyen, diğer bir deyişle istem fazlası veya sunum fazlasının olmadığı, piyasayı temizleyen fiyat düzeyi.
1904denge halibk. denge
1905denge miktarıPiyasada denge fiyatından alınıp satılan mal miktarı.
1906denge ticaret hadleribk. denge dış ticaret hadleri
1907denge ücretiEmek istemini sunumuna eşitleyen ücret düzeyi.
1908dengeleme anlaşmasıKamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının uluslararası ihale çerçevesinde öngürdükleri dışalımları karşılamak için yapacakları dışsatıma ilişkin anlaşma.
1909dengeli bütçebk. bütçe denkliği
1910dengeli büyüme1. Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyü
1911dengeli ekonomik kalkınmabk. dengeli kalkınma
1912dengeli iktisadi kalkınmabk. dengeli kalkınma
1913dengeli kalkınmaAzgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geli
1914dengesiz büyümebk. dengesiz kalkınma
1915dengesiz kalkınmaAzgelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya a
1916dengesizlikBirbirine ters yönlü güçlerin eşitlenmediği, dolayısıyla değişme eğiliminin ortaya çıktığı durum.
1917dengesizlik yaratan işlemlerbk. çizgi üstü işlemler
1918deniz sigortasıYangın, korsanlık ve denizden gelebilecek her türlü felakete karşı gemi ve yükü için yapılan bir sigorta sözleşmesi türü.
1919denizaşırı bankacılığıİngiltere'de denizaşırı sömürgeler döneminde ortaya çıkan, daha sonraları başka ülkelerde de yaygınlaşan ve etkinlikte bulunduğu ülkenin bankacılıkla ilgili yasal düzenlemelerine tabi olmayan bankacılık. krş. kıyı bankacılığı
1920denizaşırı yatırım kredi sigortasıGelişmiş ülke firmalarının denizaşırı yatırımları için yapılan orta ve uzun vadeli dışsatım kredi sigortası.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir