İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2011dış dengeGenellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülkenin dış gelirlerinin dış giderlerine eşit olması.
2012dış esneklikbk. sayısal esneklik
2013dış etkilerbk. dış yansıma
2014dış fazla1. Genellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülkenin dış gelirlerinin dış giderlerinden büyük olması. 2. bk. cari işlemler fazlası 3. bk. dış ticaret fazlası
2015dış gecikmeİktisadi politikaların uygulanmaya konulmasıyla, söz konusu politikaların ekonomi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkması arasında geçen zaman. krş. iç gecikme
2016dış göçİktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye doğru gerçekleşen nüfus hareketleri.
2017dış hissedarlarbk. dış paydaşlar
2018dış kaynaklanmaFirmanın kendisinin yapmakta olduğu mal ve hizmet üretiminin bir kısmını yurtiçi veya yurtdışında bir başka firmadan sağlaması. krş. içsel dış kaynaklanma, dışsal dış kaynaklanma
2019dış kesimDışalım, dışsatım, kısa ve uzun dönemli faktör hareketleri gibi dış iktisadi ilişkilerin tümü.
2020dış kredibk. dış borç
2021dış krediler kur farkı fonuYatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bank
2022dış ödemeBir ülkenin mal ve hizmet ya da borç karşılığı diğer ülkelere yaptığı ödeme.
2023dış ödemeler açığıbk. dış ödemeler dengesi açığı
2024dış ödemeler bilânçosubk. ödemeler bilançosu
2025dış ödemeler dengesibk. dış denge
2026dış ödemeler dengesi açığıGenellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülkenin dış kesim giderlerinin dış kesim gelirlerinden büyük olması.
2027dış ödemeler fazlasıbk. dış fazla 1
2028dış paraKarşılığında özel kesimin hiçbir yükümlülüğünün olmadığı, merkez bankası tarafından piyasaya sunulan kağıt para ve madeni para. krş. iç para
2029dış paydaşlarŞirketin yönetimi üzerinde söz sahibi olmayan, yalnızca şirketin dağıttığı kâr payından yararlanan küçük ortaklar. krş. iç hissedarlar
2030dış pazarlamaBelirli malların ya da mal gruplarının dış satımı için uluslararası alanda yapılan piyasa araştırması ve her türlü satış arttırıcı etkinlik.
2031dış rekabetFirmaların fiyat, maliyet ve kalite gibi yönlerden diğer ülkelerdeki benzer malların üreticileriyle yurtiçi ve uluslararası piyasalarda yarışması.
2032dış rezervbk. resmi rezervler
2033dış rezervlerbk. resmi rezervler
2034dış sektörbk. dış kesim
2035dış şok1. Ülkenin uluslararası iktisadi ilişkileri nedeniyle diğer ülkelerde ortaya çıkan doğal afetler, sosyal, iktisadi ve siyasi olaylar dolayısıyla karşılaştığı iktisadi dengesizlikler. 2. Piyasa mekanizması işleyişine yönelik sistemin dışından gelecek herha
2036dış ticaretBir ülkedeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin diğer ülkelerle yaptıkları her türlü mal alım satımı.
2037dış ticaret açığıBir ülkenin dışalımının dışsatımından fazla olması, yani dış ticaret dengesinin negatif olması. krş. dış ticaret fazlası, dış ticaret dengesi
2038dış ticaret bilânçosuBir ülkenin dışalım ve dışsatımını yaptığı malların değerinin kaydedildiği hesap. krş. ödemeler bilançosu, cari işlemler bilançosu
2039dış ticaret bilânçosu açığıbk. dış ticaret açığı
2040dış ticaret bilânçosu fazlasıbk. dış ticaret fazlası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir