İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2101dışalım izin belgesiKolaya tabi olan veya dışsalım tarife kotası uygulaması başlatılan malların dışalımı için kamu yetkelerince verilen belge.
2102dışalım kaldıraç vergisiTarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi,
2103dışalım karşılığı krediDışalımı yapılan mallar güvence gösterilmesi karşılığında açılan kredi.
2104dışalım katsayısıGirdi-çıktı çözümlemesinde herhangi bir malın çıktısıyla dışalımı arasında ilişkiyi gösteren katsayı.
2105dışalım kiralamasıMalların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurtiçine getirildiği bir tür uluslararası kiralama. krş. yurtiçi kiralama, dışsatım kiralaması
2106dışalım kotası1. Yerli üreticileri dış rekabet karşısında korumak amacıyla dışalımı yapılan malın miktar veya değerine getirilen sınırlama. 2. Bir takvim yılı içinde veya ilgili bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen dışalımın miktar ve/veya değerinin üst sınırı
2107dışalım prelevmanıbk. dışalım kaldıraç vergisi
2108dışalım rejim kararıDışalım işlemlerinde uygulanacak yöntemi ve ilkeleri belirleyen ve ülkelerin yetkili makamlarınca kabul edilerek yürürlüğe giren karar.
2109dışalım rejimiÜlkelerin dışalımlarının hangi ana ilkelere gore gerçekleştirileceğini ortaya koyan her türlü yasal düzenleme.
2110dışalım sınırlamalarıDışalımı sınırlandırılmak amacıyla hükümetlerin uyguladığı her tür kota ve gümrük tarifesi.
2111dışalım vergi istisnasıDışsatıma yönelik üretimi özendirmek amacıyla, dışalımın kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması.
2112dışalım vergisiDışalımı yapılan mallardan damga, rıhtım ve gümrük vergisi olarak alınan her türlü vergi.
2113dışalım yasaklarıYerli sanayiyi dış rekabetten korumak, dış açıkların kapatılması ya da ekonomi için önemsiz ve lüks sayılan malların dışalımını engellemek amacıyla bazı malların ülkeye girişinin tamamen yasaklanması.
2114dışalımcıbk. mal sokan.
2115dışalımcı kredisiDışalımcı ülke bankası tarafından alıcı adına dışsatımcıya açılan kredi.
2116dışalımda alacaklandırmabk. uluslararası alacaklandırma
2117dışalımda tarife kotasıBir mal veya mal grubunun dışalımında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya bağışıklık sağlanması.
2118dışalımda vergi iadesiDışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dışsatımı yapılan dışalım mallarından alınan vergilerin yükümlülerine kısmen ya da tamamen geri verilen tutarı.
2119dışalımda vergi iadesi sistemiDışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dışsatımı yapılan dışalım mallarından alınan vergilerin yükümlülerine kısmen ya da tamamen geri verilmesine dayanan dışsatım teşvik sistemi.
2120dışalımı izne bağlı mallarÜlkelerin dışalım rejimi kararları uyarınca yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla, belli kamu kurum ve kuruluşlarının izniyle dışalımı yapılabilen mallar.
2121dışalımı yasak mallarÜlkelerin dışalım rejimi kararları uyarınca yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla dışalım yasaklarına konu olan mallar.
2122dışarıda işlemebk. dışarıda işleme ticareti
2123dışarıda işleme ticaretiSözleşmeyi yapan işletmenin (sözleşmeci), sözleşme yaptığı işletmeye (sözleşen) imalat sürecinin belli bir aşamasını geçici olarak devretmesi işlemi olup, sözleşmecinin sözleşen firmaya girdi sağlama zorunluluğunun olmadığı bir üretim ve ticaret biçimi. k
2124dışarıda tutulabilmeÖzel malların bir özelliği olup, üretilen mal ve hizmetlerden bir başka tüketicinin yararlanmasının önlenmesi ilkesi. Diğer bir deyişle malın yalnızca satınalan kişi tarafından tüketilmesi.
2125dışarıda tutulamamaOrta mallarının bir özelliği olup, üretilen mal ve hizmetlerden yararlanmanın önlenememesi ilkesi. Diğer bir deyişle bu yararlanmadan hiçbir tüketicinin dışarıda bırakılamaması durumu.
2126dışarıda tutulmabk. dışarıda tutulabilme
2127dışarıda yerleşik kişilerBir ülkede o ülkenin kambiyo mevzuatına göre resmi olarak yerleşik kabul edilmeyen gerçek ve tüzel kişiler. krş. yerleşik kişiler
2128dışarıdakilerÇalışmayan ve bu nedenle ücret pazarlıkları üzerinde doğrudan etkisi olmayan işgücü.
2129dışkaynaklı enflasyonDış ticarete konu olan mal fiyatlarındaki artışın dışalım yoluyla yurtiçinde üretilen malların maliyetini artırarak yarattığı enflasyon.
2130dışlamabk. dışlama etkisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir