İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2851emek fazlasıbk. artık emek
2852emek geliribk. ücret
2853emek göçüEmeğin sermaye ve doğal kaynaklara göre bol ve dolayısıyla ücretlerin daha düşük olduğu ülke veya bölgelerden, kıt olduğu dolayısıyla ücretlerin daha yüksek olduğu ülke veya bölgelere doğru hareketi.
2854emek gücübk. emek
2855emek gücü politikasıbk. işlendirme politikası
2856emek gücüne katılım oranıbk. işgücüne katılım oranı
2857emek istem açığıbk. emek sunum fazlası
2858emek istem eğrisiBelirli bir dönemde emek istemini belirleyen diğer faktörler veri iken, firmaların değişik ücret düzeyleri ile çalıştırmak istedikleri emek süre veya miktar bileşimlerinin geometrik yeri.
2859emek istem fazlasıbk. emek sunum açığı
2860emek istemiBelirli bir dönemde emek istemini belirleyen diğer faktörler veri iken, değişik ücret düzeylerinde, firmaların çalıştırmak istedikleri emek süresi veya miktarı.
2861emek istemi miktarıbk. emek istemi
2862emek kıtlığıbk. emek sunum açığı
2863emek kullanan teknikbk. sermaye tasarruf edici teknik
2864emek kullanıcı teknolojik gelişmebk. sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme
2865emek mobilitesibk. emek akışkanlığı
2866emek piyasasıEmek sunum ve isteminin karşı karşıya gelmesiyle ücretlerin ve işlendirme koşullarının belirlendiği piyasa.
2867emek sunum açığıÜcretlerin denge düzeyinin altında olması nedeniyle sunulan emek miktarının istem miktarından az olması. krş. emek sunum fazlası
2868emek sunum eğrisiBelirli bir dönemde emek sunumunu belirleyen diğer faktörler veri iken, değişik ücret düzeyleri ile emek süre veya miktar bileşimlerinin geometrik yeri.
2869emek sunum fazlasıÜcretlerin denge düzeyinin üstünde olması nedeniyle sunulan emek miktarının istem miktarından fazla olması. krş. emek sunum açığı
2870emek sunum fonksiyonuİşgücünün belirli bir dönemde sunmak istedikleri emek miktarı ile emeğin fiyatı ve çalışma-boş zaman tercihi arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.
2871emek sunumuBelirli bir dönemde emek sunumunu belirleyen diğer faktörler veri iken, çeşitli ücret düzeylerinde, emekçilerin çalışmaya razı oldukları emek süresi veya miktarı.
2872emek sunumu miktarıbk. emek sunumu
2873emek süreciGereksinimlerini karşılamak amacıyla insanın doğayla arasındaki karşılıklı etki ve tepkiyi başlattığı, düzenlediği ve denetlediği süreç.
2874emek süresibk. emek zaman
2875emek şövalyeleriİşçi sınıfının haklarını savunmak amacıyla 1869 yılında ABD'de kurulan örgüt.
2876emek tasarruf edici teknikVeri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, ücretlerin faize göre yükselmesi nedeniyle, bir ürünün üretiminde emeğin yerine sermayenin kullanılması.
2877emek tasarruf edici teknolojik gelişmeFaktör fiyat oranları sabitken, sermayenin verimliliğini emeğin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, emek yerine sermayenin kullanımını özendiren teknolojik gelişme.
2878emek ürünüMarksist yaklaşımda emeğin, doğrudan kullanım veya değişim için ürettiği bütün ürünler.
2879emek verimliliğibk. emeğin ortalama verimliliği
2880emek yoğunBir malın üretiminde veya bir kesimde kullanılan emek/sermaye oranının diğer bir malın üretiminde veya diğer bir kesimde kullanılandan daha yüksek olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir