İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
2941emtia karşılığı krediZirai ürün, sanayi hammadde ve mamülleri ile ticari nitelikteki malların güvence gösterilmesi karşılığında açılan kredi.
2942emtia karşılığı öndelikbk. emtia karşılığı kredi
2943emtia senediAntrepo veya taşımacıya bırakılan mallara karşılık düzenlenen ve malı temsil eden belge.
2944emtia üzerine rehinBir kredi kuruluşunun kredi vereceği firmanın merkezinde depo kurarak stoklarını rehin alması. krş. emtia karşılığı kredi
2945EMUbk. 1. Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği 2.bk. iktisadi ve parasal birlik
2946EN 29000 Standartlar Serisibk. Avrupa Standartları 29000 Serisi
2947EN 45001 Standardıbk. Avrupa Standardı 45001
2948EN 45002 Standardıbk. Avrupa Standardı 45002
2949EN 45003 Standardıbk. Avrupa Standardı 45003
2950EN 45011 Standardıbk. Avrupa Standardı 45011
2951EN 45012 Standardıbk. Avrupa Standardı 45012
2952EN 45013 Standardıbk. Avrupa Standardı 45013
2953EN 45014 Standardıbk. Avrupa Standardı 45014
2954en düşük faiz oranıTicari bankaların en güvenli ve en iyi müşterilerine verdikleri kredilere uyguladıkları ve faiz oranlarının genel eğilimi açısından bir ölçüt oluşturabilen faiz oranı.
2955en düşük fiyatbk. taban fiyat
2956en düşük tarifebk. enaz gümrük tarifesi
2957en düşük ücretbk. enaz ücret
2958en fazla kayırılan ülke kuralıbk. ençok kayırılan ülke ilkesi
2959en iyi cevap eğrisibk. tepki eğrisi
2960en iyi cevap fonksiyonubk. tepki fonksiyonu
2961en iyi çaba aracılığıbk. en iyi çaba yüklenimi
2962en iyi çaba güvencesibk. en iyi çaba yüklenimi
2963en iyi çaba ilkesiBir yatırım bankası ya da grubunun, bir şirket tarafından yeni çıkarılan hisse senedini olabilecek en iyi fiyattan ve en yüksek miktarda satmayı üstlenmesi. krş. aracılık yüklenimi, en iyi çaba yüklenimi
2964en iyi çaba teminatıbk. en iyi çaba yüklenimi
2965en iyi çaba yüklenimiBir yatırım bankası ya da grubunun, bir şirket tarafından yeni çıkarılan hisse senedinin tümünü en iyi çabayı göstererek satmayı üstlenmesi, satamadıklarını ise çıkarana iade etme anlaşması. krş. aracılık yüklenimi, en iyi çaba ilkesi
2966en iyi faiz oranıbk. en düşük faiz oranı
2967en iyi faktör bileşimiFirmanın belirli bir çıktı düzeyini en düşük maliyetle üretebileceği faktör bileşimi.
2968en iyi fiyatBorsa oyuncusunun, mal ve taşınır değerleri, emir verildiğinde, satabileceği veya alabileceği olası en uygun fiyat.
2969en iyi imâlat uygulamalarıHükümet öncülüğünde sanayi ve akademik kuruluşlardan oluşan özel ve kamu kuruluşlarının birlikte etkin bir biçimde çalışmasını esas alan etkin takım ve ortaklık stratejilerinin uygulanması, geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bir hükümet programı.
2970en iyi kaynak dağılımıÜretim olanakları eğrisi üzerinde kalma koşuluyla kıt kaynakların, bireylerin gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılayacak biçimde etkin kullanılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir