Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
781kopyacıSınavlarda kopya yapan ya da kopya yapmayı alışkanlık durumuna getiren öğrenci.
782kopyacılıkGenellikle yazılı sınavlarda sorulara karşılık yazarken gizlice kitaba, ders notlarına ya da başkasının kâğıdına bakma alışkanlığı.
783korunması gerekli çocuklarAna babasız oldukları, ana ve babaları belli olmadığı, ana ve babalarınca bırakıldıkları ya da iyi bakılmadıkları için beden, ruh ve ahlak gelişimleri tehlikede olup, korunmaları gereken çocuklar.
784koruyucu aileBırakılmış ya da öksüz kalmış bir çocuğun bakımını yasaya uygun bir biçimde üzerine alan aile.
785koruyucu anneKendisinin olmayan bir çocuğun bakımını ve yetiştirilmesi sorumluluğunu üzerine alan kadın.
786koşut oyunÇocuğun bir arkadaşı ile birlikte aynı gereçleri hemen hemen aynı biçimde kullanarak, ancak etkin bir işbirliği kurmadan ve ortaklaşa bir amaç gütmeden oynadığı oyun türü.
787koşutçulukZihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal olaylar ile bedensel olayların birbirini hiç etkilemeyen karşılıklı iki dizi biçiminde oluştuğunu ileri süren öğreti.
788kovmaÇok ağır bir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin hiçbir okula devamına olanak bırakmayacak biçimde okuldan uzaklaştırılması.
789köktencilikBilimde, dinde, siyasada var olan düzene ve ilişkilere karşı olma, bu alanlarda kökten değişiklikler yapma eğilimi.
790körHiç görmeyen ya da bütün düzeltmelere karşın iki gözündeki görme gücü, onda birden aşağı olan, bu nedenle eğitim ve öğretim etkinliklerinde görme gücünden yararlanamayan kimse.
791körler okuluAltı yıllık ilk ve üç yıllık ortaokul öğrenimi yanında yardımcı sanat çalışmalarına da yer vererek kör çocukları özel yöntemlerle üst öğrenime ya da yaşama yetiştiren eğitim kurumu.
792körlük1. Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu. 2. Görüş gücünün onda birden az olması durumu.
793köy ilköğretim kuruluKöy muhtarının başkanlığında köy okulu yönetmeni, bir "köy ihtiyar heyeti" temsilcisi ile öğrenci velilerini ya da köy halkını temsil eden iki kişiden oluşan ve ilköğretim sorunlarıyle uğraşan kurul.
794köy kurslarıKöylünün iş ve gücünde daha verimli olması, yaşayış koşularının iyleştirilmesi ve yurt kalkınmasına yardımcı olması amacıyla kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı açılan kısa süreli meslek kurslarına verilen genel ad.
795köy okuluKöyde yaşayan çocukların eğitim gereksinmesini karşılamak üzere açılan, özellikle köy yaşamına ilişkin konulara ağırlık veren bir öğretim programı uygulayan binası, yönetici ve öğretmen sayısı bakımından kent okuluna göre çok küçük bir birim durumunda oku
796kuder-richardson formülüBir testte bulunan maddelerin incelenmesi, sonucu elde edilen bilgiden, ortalama puandan, ölçünlü sapmadan ve soru sayısından, o testin güvenirliğini kestirmeye yarayan formül.
797kulak eğitimiOkulda müzik çalışmalarında öğrencilerin ritim duygularını, müzik seslerini işitme yeteneklerini, müzik bellek ve dikkatlerini, müzik tasarımlarını ve yaratma güçlerini geliştirmeyi amaç edinen eğitim.
798kum masasıÜstünde kum tablası bulunan ve öğrencilerin okuma, yazma, hayat bilgisi, coğrafya gibi derslerde uygulama yaptıkları yüksek ayaklı masa.
799kum oyunu1. Anaokulları ile ilkokullarda çocukların kum havuzunda ya da kum masasında oynadıkları oyun. 2. Kum, taş ve su gibi şeylerle serbestçe oynamalarına izin verilen çocukların davranış özelliklerini denetleyerek incelemeye olanak sağlayan gözlem tekniği.
800kumaş kaplı tahtaBirtakım öğretim gereçlerini tutturmak ve yapıştırmak için kontraplak, duralit ya da kalın mukavvadan yapılan ve üzeri çoğu kez pazen ya da çuha ile kaplanan levha.
801kuram1. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları. 2. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
802kuramsal derslerÇoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı dersler.
803kursResmî ya da özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliği.
804kurum denetimibk. genel denetim.
805kurumsal değerlendirmeBir eğitim kurumunun, özellikle başka bir eğitim kurumuyle denkliğinin tanınması konusunda bir karara varabilmek için, güçlü ve zayıf yönlerinin tümüyle incelenmesi ve çözümlenmesi işlemi.
806kuşkuculukİnakçı düşünceye bir tepki olarak gelişen, insan zihninin hiç bir alanda gerçek bilgiye ya da kesin yargıya ulaşamayacağını ileri süren ve hep kuşku içinde kalmayı gerekli bulan öğreti.
807kültür1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni v
808kültür değişmesiBir kültüre ilişkin özelliklerin türlü etmenlerle zaman içinde değişmesi.
809kültürce yoksun çocuklarUlusal kültür ölçünlerinin gerektirdiği davranışları ve yaşayış özelliklerini kazanma olanağı bulamadıkları için uyumsuzluk gösteren çocuklar.
810kültürel insanbilimİnsanı, toplumsal ve kültürel davranışları bakımından inceleyen ve kazıbilim ile budunbilimi de kapsayan insanbilim kolu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir