Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
1381yapı enstitüsüSanayi ve bayındırlık alanlarıyla ilgili işler için, bilgili işçiler yetiştirmek ve yetenekli öğrencileri de üst teknik öğretime hazırlamak amacıyla açılan, ortaokula dayalı üç yıllık sanat okulu.
1382yapı geçerliğiTest sonuçlarının, ölçülmek istenilen özelliklere ilişkin belirtilere uygunluk derecesi.
1383yapıcı düşünmebk. yaratıcı düşünme.
1384yaradılış1. Beden ve ruh yapılışından gelen anıklıkların tümü. 2. Kişiliğin duygusal ve heyecansal yönleri. 3. Duygusal görevlerin ya da beden yapısına ilişkin belirleyicilerin sürekli niteliği, bk. huy.
1385yararcılık1. Bir işin, bir eylemin doğruluk derecesini o iş ve eylemdeki yararlıkla değerlendiren, yarar ilkesini doğru davranışların ölçüsü olarak kabul eden ve böylece yarar ile ahlak arasında sıkı bir ilişki kuran öğreti. 2. Genel mutluluğa uymayı ahlaksal değer
1386yaratıcı düşünmeBuluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimi.
1387yardımcı ders kitabıDers kitabı olarak kabul ve ilân edilmemekle birlikte belli bir dersin öğretiminde öğrencilerin yararlanabileceği düşünülen kitap.
1388yarı test katsayısıBir testin her iki yarısından elde edilen dağılımların (puanların) bağlılaşması yoluyla sağlanan katsayı yarı test güvenirliği.
1389yarı-yılÖğretim yılının ayrıldığı dönemlerden her biri öğrenim dönemi.
1390yarı-yıl ortası sınavıYarı-yıllık bir öğrenim döneminin birinci bölümünün sonunda yapılan sınav.
1391yaş düzgüleriDeğişik yaş kümelerinde bulunan kimselerin tipik ya da ortalama başarılarını gösteren değerler.
1392yaşama dönük programAmaçları ve konuları öğrencilerin istek, ilgi ve gereksinmelerine uygun olarak saptanıp düzenlenmiş olan öğretim programı.
1393yaşama uyarlayıcı eğitimÖğretim programlarının gerçekçi, işe ve mesleğe dönük, toplumsal beceriler kazandırıcı nitelikte olmasına ağırlık veren eğitim.
1394yaşamöyküsü yöntemi1. Çocuk gelişimi araştırmalarında, gözlenen davranımların yöntemli biçimde izlenmesi ve yazılması temeline dayanan bir inceleme yolu. 2. Öğretim amacıyla, tarihle ilgili konu ya da bilgileri, ünlü kişilerin yaşamöyküleri çevresinde düzenleme yöntemi.
1395yaşantı1. Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü. 2. İnsanın, özdeksel ve toplumsal çevresiyle ilişki kurması sonucu gerçekleşen etkileşim süreci.
1396yaşlılık bilimiYaşlanma süreci ve yaşlılık üzerinde bilimsel araştırmalar yapan ve yaşlıların türlü duygusal sorunlarını inceleyen bilim dalı.
1397yatılı bölge okuluÖğrenim çağındaki okulsuz köy çocuklarına ilk ve ortaokul eğitimi sağlayan parasız yatılı okul.
1398yatılı okulÖğrencilerin tümünü ya da büyük bir bölümünü gece de barındıran ve onların yeme içme yanında öteki günlük gereksinmelerini karşılayan okul.
1399yatılı öğrenciGeceleri de okulda ya da okula bağlı bir yurtta kalan ve orada yiyip içen öğrenci.
1400yatılılıktan çıkarmaYatılı okullarda yatılılık kurallarına uymayan paralı yatılı öğrencilerin ceza olarak bu haklarının ellerinden alınması..
1401yatkınlıkAlışık olmaktan doğan beceriklilik, bk. alışkanlık.
1402yaygın eğitimÖrgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim.
1403yayılma genişliğiBir küme öğrencinin bir testte elde ettiği en yüksek ve en düşük puanlar arasındaki ayrım.
1404yayım çalışmalarıÜniversite, yüksek okul, kitaplık, müze gibi eğitim ve kültür kurumlarıyla tarım ve ev ekonomisi örgütünün, her türlü kurum dışı, topluma dönük eğitim ve öğretim çalışmalarına verilen ad.
1405yaz okuluOkulların açık olmadığı yaz aylarında eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdüren okul.
1406yazgıcılık1. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı'nın kararlaştırdığını, bunun karşısında herhangi bir gelişme olamayacağını ileri süren felsefe görüşü. 2. Olayları ve başa gelenleri, önceden saptanmış, önlenemez ve insan istenciyle değiştirilemez inancıyla,
1407yazı (dersi)Öğrencilere okunaklı, işlek ve güzel yazı yazma gücünü ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla ilkokullar ile kimi orta dereceli okullarda okutulan ders.
1408yazı tahtasıbk. karatahta.
1409yazılı sınavBir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin anıklık, bilgi ve yetenek derecesini anlamak için kalem ve kâğıt kullanmayı gerektiren testlerden yararlanılarak yapılan, sonuçları genellikle bir kurulca değerlendirilen yoklama.
1410yazılı testÖğrencinin belli bir konu ya da sorun üzerinde karşılaştırma ve açıklama yaparak belli bir uzunlukta yazı yazmasını gerektiren bir test türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir