Eğitim - XML


IDTerimAçıklama
241çıraklık eğitimiÇalışmak isteyen gençleri belli sanat dallarına hazırlamak için düzenlenen, genellikle sanat okullarının, resmî ve özel sanat kurslarının, işyerlerinin ortak çabalarıyle gerçekleşen eğitim.
242çift öğretimbk. ikili öğretim.
243çizgisel derecelendirme ölçeğiBir doğru üzerinde belli birtakım özelliklerin işaretlenmesine ya da denetimine yarayan derecelendirme ölçeği.
244çocuğa dönük eğitimÇocuğun özellikle kitaplardan ve kuramsal derslerden bilgi edinerek yetişmesi yerine, gerçek ve kişisel yaşantılar kazanmasını öngören, bunun için de okul çalışmalarında öğrencinin kendi kendini yönetmesine, işbirliğine, kişisel girişim ve yaratıcılığa, l
245çocuğa dönük okulÇocukların gerekseme, amaç ve ilgilerini göz önünde tutarak örgütlenmiş olan okul.
246çocuğa dönük programÖğretim etkinliklerinin çocukların ilgi ve amaçlarına göre belirlenmesini bu etkinlikleri, öğretmen ile öğrencilerin birlikte çalışarak seçmesini ve planlamasını öğretim yöntemleri arasında en çok sorun çözme yönteminden yararlanılmasını öngören bir öğret
247çocukBebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan.
248çocuk ansiklopedisiÇocukların bilgilerini ve genel kültürlerini arttırmak amacıyla hazırlanan, gerek konuların seçiminde gerek seçilen konuların işlenişinde eğitbilim ilkelerine uyulan bir ansiklopedi türü.
249çocuk bahçesiGenellikle okul öncesi ve ilkokul çağında bulunan çocukların oynamaları için ayrılan ve düzenlenen, içinde kum havuzu, salıncak, kaydırak, tahteravalli, tırmanma merdiveni gibi oyun araçlarının bulunduğu bahçe.
250çocuk bakım yurdu0-6 yaşları arasında korunması gerekli çocuklar için aile ocağı görevini görmek amacıyla açılan, kimi durumlarda 3-6 yaşındakilere anaokulu eğitimi de sağlayan yatılı bakım ve yetiştirme kurumu.
251çocuk bakımı1. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişmesini kolaylaştırıcı uğraşılar ile temizlik konusunda gösterilen düzenli çabaların tümüne verilen ad. 2. Kız öğrencilere bebeklik döneminden başlayarak çocuğun temizliği, sağlığı, beslenmesi ve eğitimi ile ilgili bilgi
252çocuk çeteleriRuhsal gelişim düzeyi, eğitim durumu ve toplumsal özellikler bakımından aralarında yakın benzerlikler bulunun ve üye sayısı genellikle üçü, dördü ya da beşi geçmeyen küçük arkadaşlık kümeleri.
253çocuk dinlenekleriİlk ve ortaokul öğrencilerinin elverişli sağlık ve eğitim koşulları içinde hoşça bir tatil geçirmeleri, bedence güçlenmeleri ve kent yaşayışının kötü etkilerinden korunmaları için açılan dinlenme yerleri.
254çocuk edebiyatı1. Usta yazarlarca özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan yapıtlardan oluşan edebiyat. 2. Çocukların yararlanabileceği her türlü yayını kapsayan bir edebiyat alanı.
255çocuk filmiÖzellikle çocuklar için yapılmış ya da çocukların da ilgisini çekecek nitelikte olan film.
256çocuk gazetesi1. İçinde öğrencilerin yazı ve resimleri bulunan, ilgili okulun olanaklarına göre türlü yollarla çoğaltılan gazete. 2. Çocuklar için hazırlanıp haftada ya da on beş günde bir yayımlanan gazete, bk. duvar gazetesi.
257çocuk incelemesiÇocukların gelişim ve davranım özellikleri üzerinde yapılan düzenli gözlem ya da araştırma.
258çocuk kitaplığıÇocukların okuma yolu ile boş zamanlarını değerlendirmelerine ve kişisel gelişmelerine yardım etmek amacıyla açılmış olan, içinde değişik yaş kümelerinin ilgi ve gereksinmelerini karşılayacak türlü yapıtlar bulunan kitaplık.
259çocuk klasikleriÜnlü yazarlarca yazılan ve çocukların yıllardan beri ilgi ve heyecanla okumakta oldukları yazın yapıtlarına verilen genel ad.
260çocuk mahkemesiSuç işleyen çocuklar, gençler ve bu gibi kimselere yardım eden yetişkinler ile ilgili davalara bakan mahkeme.
261çocuk müziğiÖzellikle çocukların gereksinme ve ilgileri göz önünde tutularak yaratılan eğlendirici, dinlendirici ve eğitici parçalardan oluşan müzik.
262çocuk oyunları1. Zevk almak ve eğlenmek amacıyla çocuklar arasında serbestçe oynanan oyunlar. 2. Çocukların davranış gelişimini öngören güdümlü ve gödümsüz oyunlar.
263çocuk ruh hekimliğiÇocuklarda görülen ruh hastalıklarını, organik hastalıkların ruhsal yönlerini ve kişisel uyum sorunlarını inceleyen hekimlik dalı.
264çocuk ruhbilimiKişinin çocukluktan, ergenlik çağına dek görülen davranım ve gelişme özelliklerini inceleyen, bu çağın niteliklerinin anlaşılması için gerekli olgu ve ilkeler üzerinde duran ruhbilim dalı.
265çocuk tiyatrosuÇocuklar için yazılmış eğitsel ve eğlendirici oyunlar oynayan sahne düzeni, oyuncuların tutumu ve oturma yerleri bakımından çocukların gereksinme ve ilgilerini karşılayacak biçimde kurulmuş olan tiyatro.
266çocuk yuvasıbk. yuva.
267çocukbilimÇocuğu yaşayışı, büyümesi, düşünceleri ile bir bütün olarak inceleyen, onun bir öğrenci olarak güç ve gereksinmeleri üzerinde duran bilim.
268çocukluk çağıSüt çağı bitiminden erginlik başlangıcına değin süren yaşam dönemi.
269çocuksu konuşmaÇok kez uyum güçlükleri yüzünden yetişkin bir kimsenin, küçük çocuklara özgü birtakım söyleyiş yanlışlıkları yaparak konuşması.
270çok amaçlı okulProgramında hem genel eğitim derslerine, hem de meslek dallarıyle ilgili derslere yer vererek öğrencilerin tecim, sanat, teknik vb. alanlara da yönelmelerine olanak sağlayan okul.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir