Gümrük - XML


IDTerimAçıklama
31bildirmeliğin uygulanmasına ilişkin genel kurallarBrüksel Mal Bölümleme Çizelgesi'ne dayanan gümrük bildirmeliklerine ilişkin beş kural.
32bildirmelikbk. gümrük bildirmeliği.
33bildirmelik açıklama notlarıGümrük bildirmeliğindeki not yargıları ile, başlıklarında ve bu başlıkların her birine hangi malların girdiğine ilişkin açıklamaların tümü.
34bildirmelik ayrımları1. İki ülkenin bildirmelik düzeyleri arasındaki ayrım. 2. Aynı malın, iki ülkede bağımlı olduğu gümrük vergisinin ayrımı.
35bildirmelik başlığıGümrük bildirmeliklerinde, bir bildirmelik sayısı altında belirtilmiş mal ya da mal kümesi.
36bildirmelik benzeri engellerMalların girişinde alınan gümrük vergisinden başka vergiler gibi, gümrük bildirmeliği etkisini taşıyan engeller a. bk. bildirmelik dışı engeller.
37bildirmelik bölümleme çizelgesiGümrük bildirmeliklerinde yer alan malların düzen ve bölümlendirilişine ilişkin çizelge, a. bk. Brüksel Mal Bölümleme Çizelgesi.
38bildirmelik dışı engellerGiriş, kısıntı ve yasakları, tekeller, giriş işlemleri, giriş izni vb. gibi, uluslararası tecimde uygulanan gümrük bildirmeliklerinden ya da bildirmelik etkisini taşıyanlardan başka engeller. a. bk. bildirmelik benzeri engeller.
39bildirmelik düzeyiGümrük bildirmeliklerinde, bir mal vergisinin ve tüm bildirmelikteki vergilerin, yüksek ya da düşük olduğunu belirten oran.
40bildirmelik görüşmeleriGümrük vergilerinde ödün sağlanması amacıyla, gümrük bildirmelikleri üzerinde yapılan uluslararası görüşmeler, ödün görüşmeleri de denir.
41bildirmelik indirimiGümrük bildirmeliğindeki vergi oranının, uluslararası görüşmeler yasalar ya da hükümet kararlarıyle daha aşağı düzeylere indirilmesi, a. bk. vergi indirimi.
42bildirmelik indirimleriUluslararası görüşmeler sonunda, belli malların gümrük bildirmelik oranlarında yapılan indirimler ödün.
43bildirmelik nitelendirmesiMalların, bildirmelikteki bölümlemeye göre nitelendirilip adlandırılması.
44bildirmelik ödünüGümrük bildirmeliklerinde, gümrük vergileri üzerinden verilen ve alınan ödün.
45bildirmelik payıBir ülkenin belli mallarına, belli ölçüler için bildirmelikte yapılan indirim. (O ülkeden bu malın sokulması belli ölçüyü aşarsa, bu engel bildirmeliğe bağımlı olur.)
46bildirmelik savaşıİki ülkenin, karşılıklı tecimlerinde gümrük bildirmeliklerini başlıca araç olarak kullanıp, birinden ötekine mal gelişini azaltmak ya da durdurmak amacıyla, yüksek gümrük vergileri koymaları, karşıtlama yoluna başvurmaları vb. a bk. gümrük savaşı.
47bildirmelik sayısıBildirmelik başlıklarına verilen sıra sayısı.
48bildirmelik yeğlemeleriBir ülkenin, belli kimi ülke mallarına ve "ençok kayrılan ulus kuralı" dışında, yalnızca o ülkelere uyguladığı bildirmelik indirimleri, a. bk. yeğli bildirmelik.
49bildirmelik yükseltimiGümrük bildirmeliğindeki vergi oranının, yürürlüktekinden daha yukarı düzeye çıkarılması a. bk. vergi artırımı.
50bildirmelikte belirtilmemiş malGümrük bildirmeliğinde, adı yer almamış, giderek belirtilmemiş olan mal.
51boşaltmaMalı, gemiden ya da getiren başka taşıttan boşaltma.
52boşaltma limanıBir ülkeye gelen gümrüklü malların boşaltıldığı liman.
53brüksel mal bölümleme çizelgesiGümrük bildirmeliklerinde yazılı malların bölümlendirilmesinde temel alınan, Gümrük işbirliği Konseyi'nce düzenlenmiş çizelge.
54çıkış bildirgesiMal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. bk. bildirge.
55çıkış gümrüğü1. Malların yurttan çıkışlarına ilişkin gümrük işlemlerini yapan örgüt. 2. Uluslararası taşınan malları dışarı çıkaran gümrük.
56çıkış kapısıYetkililerce, yolcu ve malların yurt dışına çıkmasına izin verilmiş olan belli yerlerden her biri.
57çıkış kısıntılarıGüvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının yurt dışına çıkışının önlenmesi ya da ekonomik zorunluluklar gibi nedenlerle, kimi malların yurttan çıkışlarının, sayı ve değer bakımlarından sınırlanması.
58çıkış primiBelirli malların yurt dışına çıkarılmasını isteklendirmek için, genellikle devletçe yapılan yardımlar (para yardımı, vergi bağışıklığı gibi).
59çıkış vergisiYerli malın, başka bir ülkeye gönderilmesinde alınan gümrük vergisi. (Bugün yalnızca olağanüstü zamanlarda, ayrık olarak uygulanmaktadır.)
60çıkış yasağıGüvenlik, tarih ve sanat yapıtlarının ülkeden çıkarılmalarının önlenmesi ya da ekonomik zorunluluklarla, kimi malların yurttan çıkarılmalarını durdurmak için konulmuş yasak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir