Gümrük - XML


IDTerimAçıklama
151gümrük koruma örgütüGümrük koruma görevlileri ile üstlerinden oluşmuş örgüt.
152gümrük savaşıİki ülkenin, birinden ötekine gelecek mallara önleyici, savucu vb. gümrük vergileri koymak, karşıtlama önlemleri almak, yasak ve kısıntılar koymak yoluyla giriştikleri karşılıklı yarışma, a. bk. bildirmelik savaşı.
153gümrük sınıflarıGümrüklerin yapabilecekleri gümrük işlemlerine ilişkin yetkilerine göre ayrıldıkları sınıflar (1. sınıf gümrükler, 2. sınıf gümrükler vb. gibi).
154gümrük sınırıGümrük bölgesinin dış sınırı.
155gümrük uygulayımı1. Her türlü gümrük yöntem ve düzeni. 2. Gümrük bildirmeliği, malların ağırlık ya da değerlerinin saptanması yolları, sarmalaç vb. gibi, gümrük yönünden kendine özgü yanları olan işlerin tümü.
156gümrük vergisiBir ülkeden çıkan, düzgeçen ya da o ülkeye giren mallardan alınan vergi.
157gümrük yasalarıGümrüğe ilişkin, yürürlükteki bütün yasa, tüzük, yönetmelik ile yönergelerin tümü.
158gümrük yasasıHer tür gümrük işlem ve görevlerine, gümrük vergilerine, gümrüklü malların konduğu yerlere ve benzerine ilişkin yöntem ve ilkeleri içine alan yasa.
159gümrük yoklamasıGiriş, çıkış, düzgeçiş vb. gümrük yöntemlerinin uygulanmasında, malların ya da kişilerin yetkili gümrük görevlisince yoklanması.
160gümrük yollarıBir ülkenin gümrük yasaları uyarınca, mal ve yolcu giriş çıkışı için izlenmesi zorunlu olan kara, su ve demiryolları.
161gümrük yöntemiGümrük denetimine bağlı mallara uygulanan yöntemlerin tümü. kesin giriş, çıkış, geçici kabul, arakoruncak, düzgeçiş vb. gibi.
162gümrükçü1. Gümrük memuru. 2. Gümrük işgüderi.
163gümrükdışı yerlerAçık liman, bölge ve yerler ile, gümrüklenmiş mallara ayrılan arakoruncak ya da bu tür malların konulmasına gümrükçe izin verilmiş yerler.
164gümrüklemeGümrük işlemlerini yaptırıp bitirerek, malları yurda sokma ya da yurttan çıkarma.
165gümrüklü malGümrük vergisi ödenmesi gereken, gümrük vergisinden bağışık olmayan mal.
166gümrükten bağışıkYurda girişi gümrük vergisine bağlı olmayan mal.
167gümrükten mal çekmebk. gümrükleme.
168hava limanıDış ülkelere uçuş yapan hava gemilerinin inip kalktıkları yer.
169hava taşıtları denetiYabancı ülkelerden gelen ya da yabancı ülkelere giden hava taşıtlarının, gümrük ilgililerince belge ve kayıtlarının görülüp incelenmesi.
170içgümrük1. Ülkenin iç bölgelerinde görev yapan gümrük yönetimi 2. Eskiden, yerli malın il, eyalet sınırını geçişinde alınan gümrük vergisi. (Bugün uygulanmamaktadır.)
171içtecimBir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan tecim.
172ikili antlaşmaİki ülke arasında yapılan anlaşma, a. bk. çok yanlı anlaşma.
173ikili bildirmelikAntlaşmalı ve antlaşmasız ülkelerden gelen mallara uygulanacak vergileri, ayrı ayrı belirten özerk gümrük bildirmeliği.
174ikili görüşmelerİki hükümetin temsilcileri arasında yapılan uluslararası görüşmeler.
175ilk görüşmeci hakkıGümrük bildirmelilerine ilişkin uluslararası alanda yapılan görüşmelerde, bir ülkeden bir malın vergisine ilişkin ödün alan bir başka ülkenin GAAT'a göre taşıdığı hak.
176inancaKimi gümrük işlemleri sırasında, bu işlemlerin bitimine ya da bir anlaşmazlığın sonuca bağlanmasına ilişkin, giriş vergilerine karşılık alınan para (banka inanca mektubu, ya da gümrük yönetimince bunların yerine onanacak benzerleri).
177indirimGümrük bildirmeliklerinde yer alan verginin, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, hükümetçe daha aşağı bir düzeye indirilmesi. (Bu terim, ödün yerine de kullanılmaktadır.)
178indirimli vergi oranıYasanın verdiği yetkiye dayanılarak hükümetçe ya da uluslararası bir antlaşma ile, yürürlükte olandan daha aşağı düzeyde saptanmış gümrük vergisi, a. bk. indirim, ödün.
179kabotaj1. Bir ülkenin limanları arasında kendi deniz araçlarının işlemesi (küçük kabotaj). 2. Deniz araçlarının, o ülke limanları ile dış limanlar arasında işlemesi (büyük kabotaj).
180kaçak malGenellikle, yasa ile belirtilmiş durumlara aykırı olarak, özellikle, gerekli gümrük vergisi ödenmeden ya da gümrük işlemlerine bağlı tutulmadan yurda sokulan mal.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir