Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
361gerçek güneş günü, ggGerçek güneş merkezinin öğlenimizden art arda iki geçişi arasındaki zaman farkı.
362gerçek güneş zamanı, gzGerçek güneş merkezinin devimine göre belirlenen zaman.
363gerçek kutupDönme ekseninin küreyi deldiği iki noktadan her biri.
364gerçek öğleGerçek güneş merkezinin, gözerimi üstünde, öğlene geldiği an.
365gerçek yıldız zamanı, yzGözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük devime göre belirlenmiş zaman.
366gerçek yörüngeGözlenen yörünge değil, cismin kendi dizgesinde çizdiği yörünge. Örn. Bir gezegenin Güneş çevresinde çizdiği elips yoldaşın başyıldız çevresinde çizdiği yörünge.
367geri devimDuran yıldızlara göre eksi yönde (batı yönde) yer değiştirme. Gezegenlerin görünürdeki deviminde söz konusu olur.
368gerileme çizgileriİstatistikde ve yanılgılar hesabında söz edilir: X, Y gibi iki nicelik için ölçülen Xi, Yi değerlerinin ortalaması X, Y AXi = Xi-x, AYi = Yi-Y olmak üzere, (AXi, A Yi) çiftlerinin çizgede verdiği noktalardan geçen en olası AY = f (AX) ve AX = q(AY) eğrile
369gerileme denklemiGerileme çizgilerine ilişkin denklem.
370gezegenGüneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı. Duran yıldızlara göre sürekli olarak yer değiştirirler.
371gezegen devinmesiYer ekseninin yaptığı devinmede gezegenlerin etkisine düşen pay.
372gezegence bulutsuGezegen görünüşünde, düzgün biçimli, ışık veren gazbulutsu.
373gezegenler arasıGüneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk.
374gezegenler dizgesiGüneş ve gezegenleri içine alan dizge.
375gîrişimii süzgeçGirişimden yararlanarak belirli dalga boyu aralığında ışığı geçiren ışık süzgeci (renkli cam).
376girişim aracıYakın çiftlerin açısal uzaklığını, yıldızların çapını girişim yoluyla ölçen optik araç.
377gök atlasıYıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.
378gök aydınlığıGece boyunca gökyüzünde gördüğümüz donuk ışık gece aydınlığı.
379gök birimi, gbYer - Güneş uzaklığı gökbilimde uzunluk birimi olarak kullanılır.
380gök ekseniİki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni, günlük devinmede yıldızların çevresinde döndüğü eksen. (bk. şekil G. 68)
381gök eşleğiGök eksenine Yer merkezinde dik olan düzlemin gökküresiyle arakesiti. (bk. şekil G.68)
382gök, gökyüzüGözerimi üzerine kapanan, sonsuz yarıçaplı mavi kubbe bu kubbenin iç yüzü.
383gök haritasıGökyüzünün bir bölgesindeki yıldızların konumunu gösteren harita.
384gök ırakgörürüGökcisimlerinin gözlenmesinde kullanılan Her çeşit ırakgörür.
385gök kataloguYıldızların, gezegenlerin uzaklık, parlaklık vb. değerlerini bir düzene göre veren kitap.
386gök kubbesiYıldızların serpilmiş gibi göründüğü büyük kubbe.
387gök mekaniğiGökcisimlerinin devinmelerini ve devinme kanunlarını inceleyen gökbilim kolu.
388gök öğleniGöğün kutuplarından ve gözlemcinin başucundan geçen daire.
389gök yuvarlağıBaşucunda yassılaşmış gibi gözüken gökyüzü.
390gökadaMilyonlarca yıldızdan yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir