Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
541ıraksak mercekGörüntüyü uzaklaştıran mercek.
542ıraksi devinmeYer'in dönme devimi, Yer'in Güneş çevresinde dolanması ya da Güneş dizgesinin uzay devimi dolayısıyle yıldızların gökyüzünde görünürdeki yer değiştirmesi, (bk. şekil P. 2)
543ırmakBir takımyıldızın adı.
544ısı dengesiGiren ve çıkan ısı niceliğinin eşitliği.
545ısı ışınımıSıcak katı cisimlerin, sıvıların ya da yüksek basınçlı sıcak gaz kitlelerinin (yıldızların) saldığı ışınım.
546ısı iletimiIsının bir yerden başka yere gitmesi.
547ısı iletkenliğiCisimlerin ısıyı iletme yeteneği bir cismin ilettiği ısı niceliğinin aldığı ısı niceliğine oranı.
548ısı yayılmasıBir oylum içinde ısının dağılarak yayılması.
549ısıyuvarıSıcaklığın gittikçe yükseldiği, 100 km. ile 300'km yükseklikleri arasındaki havayuvarı katmanı.
550ışık akısıBirim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi.
551ışık aylasıBir gökcismini saran ışıklı halka.
552ışık bükülmesiİnce bir yarıktan geçen ışık ışınlarının bükülerek yayılması tayfyazarlarda bu özellikten yararlanılır.
553ışık dağılmasıBir ışık demetinin hava moleküllerine toz parçacıklarına çarparak rasgele dağılması.
554ışık demetiİşık ışınlarının oluşturduğu demet.
555ışık eğrisiDeğişen yıldızların görünen parlaklıklarının zamana bağlı olarak değişimini gösteren çizge.
556ışık erkesiIşık dalgalarının taşıdığı erke, E = hv (h = Planck değişmezi, v = dalganın titreşim sayısı).
557ışık hızıIşığın bir saniyede aldığı yol.
558ışık ışınıIşığın giderken çizdiği yol.
559ışık katlandırıcıIşığı elektriğe çeviren lamba (radyo lambası gibi), kutusu ve parçaları.
560ışık kaynağıIşık salan cisim ya da yer (Güneş, yıldızlar, bulutsular vb.)
561ışık kutuplaşmasıBirbirine dik iki düzlemde titreşerek birlikte yayılan ışığın ayrılarak iki doğrultuda yayılması ve böylece her doğrultuda tek bir titreşim düzleminin bulunması olayı.
562ışık ölçümüIşık yeğinliğini ya da erkesini ölçme işi.
563ışık titremesiIşiközlerinin enine dalgalar halinde titreyerek yayılması.
564ışık yayılmasıIşık ışınlarının her yönde yol alarak gitmesi.
565ışık yılı, ıyIşığın bir yılda aldığı yol (= 946. 10(üzeri 10) km.)
566ışıkelektrik ışıkölçerIşığı elektrik akımına çevirerek yıldız parlaklıklarını ölçen araç.
567ışıkölçerIşık yeğinliğini ya da erkesini ölçen araç.
568ışıközüIşık dalgasının erke ya da itimini (impuls) taşıyan bir sanal parçacık. Erkesi E = h. v ile bellidir, (h = Planck değişmezi, v = ışığın titreşim sayısı)
569ışıkyuvarıGüneş'te, dışarıya ışık veren katman.
570ışıkyuvarı bulgurlamasıIşıkyuvarında görülen bulgur gibi taneciklerin kaynayıp oynaması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir