Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
901renk sıcaklığıBir yıldızın çeşitli ışınım dalgaboylarında gözlenen erke dağılımının, kuramsal olarak çeşitli sıcaklıklar için çizilen Plack eğrileriyle karşılaştırılmasından beliren sıcaklık.
902renk süzgeciBelli bir dalgaboyu aralığındaki ışığı geçiren özel yapıda renkli cam. Yıldız gözlemlerinde alıcı önüne konularak, yıldızın bu renkteki parlaklığı ölçülür.
903renk-renk diyagramıYıldızları iki çeşit renk ölçeğine göre temsil eden diyagram, (bk. şekil R. 22)
904renkyuvarıGüneş'in ışıkyuvarını saran, yaklaşık 10000 km. kalınlığındaki küre kabuğu.
905resim bozukluğuMerceklerin verdiği resimlerin aslına göre bir parça bozuk olması.
906ressamBir takımyıldızın adı.
907saatBir takımyıldızın adı.Zamanı gösteren araç.
908saat açısıBir yıldızın saat dairesinin gözlem yeri öğlenine göre yaptığı açı. (bk. şekil S. 4)
909saat dairesiBir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire. (bk. şekil S. 4)
910saat dilimleriGreenwich gözlemevinden geçen öğlenin doğu vee batısında 15° aralıklarla çizilen öğlenler arasında kalan dilimler. Her dilim içinde eş zamanlar kullanılır bir dilimden öbürüne geçerken saatler doğu yönünde bir saat ileri, batı yönünde bir saat geri alınır
911saat, saBir günün yirmi dörtte biri uzunluğundaki zaman aralığı.
912sabahGün ağarmasından sonraki kısa zaman. Bu zaman gün ortasına dek de alınabilir.
913sabah kızıllığıGüneş'in doğmasına yakın doğu gözerimi üstünde görülen kızıllık.
914sabah tanıbk. gün ağarması.
915sabah yıldızıGün doğmadan önce doğu gözeriminde görülen parlak yıldız. Venüs'ün başka adı.
916sabit yıldızbk. duran yıldız.
917saçbk. kuyruklu yıldız saçı.
918saçılma noktasıBir akan yıldız yağmurunun saçılır gibi göründüğü nokta.
919sahra ırakgörörüDaha askerlikte kullanılan, prizmalı küçük ikili ırakgörür.
920sait nemBir metre küp hava içinde bulunan su buğusu niceliği.
921sakabk. Kova.
922sakıtbk. Mars.
923saklı resimBelirtici yıkamadan geçmemiş plak üzerindeki yıldız resmi. Ancak yıkanmadan sonra resim ortaya çıkar.
924salgıGüneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.
925sallantı, ay sallantısıAy'ın arka yüzeyinden, doğu ya da batı, kuzey ya da güney parçasının art arda sırayla görünmesi.
926sallantı noktalarıÜç cisim probleminde, iki cisme göre üçüncü cismin dengede kalabileceği beş nokta.
927salma çizgileriIşınım yapan bir gaz küresi ya da katı cismin tayfından görülen parlak çizgiler.
928salt bollukGökbilimin istatistik çalışmalarında sık sık kullanılan bir deyim. Bir topluluk içinde, istenilen tek bir çeşidin ne denli bol olduğu. Ele geçen 550 gr. lık bir göktaşının içinde 50 gr. demir varsa ondaki demir bolluğu "50 gr. dır" denir. Bir yıldız tayfı
929salt değerBaşka değerlerle karşılaştırılmamış, tek başına göz önüne alınan değer artılığı ya da eksiliği göz önüne alınmamış değer.
930salt ıraklık açısıBaşka yıldızlarla bağlantı kurmadan üçgenölçümsel olarak belirlenen ıraklık açısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir