Gökbilim - XML


IDTerimAçıklama
181çekme düzeniGökyüzünün, yıldızların resmini çekmek için ırakgörürlerin odak düzlemine yerleştirilen düzen.
182çelikkalemBir takımyıldızın adı.
183çeviren katmanGüneş'in renkyuvarı altında bulunduğu düşünülen az yoğun bir katman.
184çevrimçoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. Onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim
185çıkış düğümüAy'ın yer çevresinde çizdiği yörüngenin, tutulma-düzlemini güneyden kuzeye çıkarken deldiği nokta.
186çift gökadaBirbirine çok yakın iki gökada.
187çiftkümeBirbirine çok yakın iki yıldız kümesi.
188çiftyıldız, çyBirbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevresinde dolanan yakın iki yıldız.
189çifyıldız bileşeniÇiftin her bir üyesi.
190çiğGeceleyin havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşması sonucu yerde ya da bitkiler üzerinde oluşan su damlaları.
191çizgeBirbirine bağlı iki değişkende, çeşitli değer çiftlerinin bir konsayı dizgesine iletilmesiyle bulunan noktaların oluşturduğu çizgi.
192çizmekBir çizge ya da eğriyi çizme eylemi.
193çobanBir takımyıldızın adı.
194çulpanbk. Venüz.
195dağağzıDağ tepelerinde oluşmuş büyük çukur.
196dakika, dkZaman dakikası bir saatlik zaman süresinin altmışta biri.
197dalga devimiDeniz yüzeyindeki dalgaların inip çıkması sesin havada, ışığın boşlukta dalgalanarak yayılması.
198dayanak yıldızıBir ya da birkaç yıldızın parlaklığını ya da bir başka özelliğini saptamak üzere karşılaştırma amacıyla seçilen belirli bir yıldız.
199değişen yıldız, dyParlaklığı zamana bağlı olarak değişme gösteren yıldız.
200değişim yuvarıYer havayuvarında rüzgârların, yağışların oluştuğu, 10 km. yüksekliğe varan en alt katman.
201değişmeyen düzlemGüneş dizgesinin kütle merkezinden geçen, dizgenin bakışım düzlemi olarak kabul edilen sanal düzlem.
202değmeAy ve güneş tutulmalarında, Ay'ın ya da Yer'in gölge konisine yaklaşarak değmesi.
203deklinasyonbk. yükselim.
204demirkazık, kutup yıldızı(a umi)Küçükayı'nın a yıldızı.
205demirli göktaşıDemir ve nikel oranı yüksek bir göktaşı türü.
206denebola(ß Leo) Aslan'ın ß yıldızı.
207denep (a cyg)Kuğu'nun a yıldızı.
208denizYeryuvarlağı üzerinde su ile kaplı bölgeler Ay'daki düzlükler.
209deniz tanıAçık denizlerde, Güneş battıktan sonra yıldızlar görününceye dek geçen zaman aralığı.
210denizcilik gökbilimiKonum ve yer saptanması için denizcilerin yararlandığı bir gökbilim kolu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir