Toplum Bilim - XML


IDTerimAçıklama
661sömürgeBir devletin, kendi ülkesi sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik ve siyasal çıkarlar sağladığı ülke.
662sömürgecilikGenel olarak bir ulusun başka ulusları ya da toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi.
663sömürüBireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların, görece daha güçsüz bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların emeğini ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmaları.
664söylentiBelli bir olayın olduğu yolunda bir topluluk ya da toplumsal kümede dolaşan doğrulanmamış haber.
665suç1. Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem. 2. Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.
666suç bölgesiSuç sayılan eylem ve davranışların oranının yüksek olduğu genellikle kentsel yerleşme bölgesi.
667suçbilimBir toplumda ya da bir toplumsal kümede suç sayılan davranışların nedenlerini inceleyen bilimsel çalışma alanı.
668suçlu davranışBir toplumda ya da toplumsal kümede suç sayılan davranış, bk. suç.
669suçlulukHerhangi bir toplumsal görevi yapma ya da bir yasağa uymada bireyin başarısız kalması, toplumsal bir yükümlülüğe aykırı davranması durumu.
670suçluluk oranıBelli bir toplumda, toplumsal kümede ya da bölgede ceza yasalarına aykırı davranışların oranı.
671süreklilikBir düzenin bütünlüğü, öğeleri arasındaki ilişkilerin sonsuz sayıda oluşu, koşullarının değişmesindeki yavaşlık ve bir durumdan başka bir duruma geçişindeki rahatlık.
672takımerkiAz sayıda bireyden kurulu bir kümenin erki elinde bulundurduğu siyasal düzen.
673takımerkinin demir yasası(Roberto Michels) Özellikle büyük örgütlerin başlangıçtaki amaçlarının hiç değilse bir bölümünden uzaklaşma eğilimi göstermeleri.
674tanımMantık kurallarına uygun olarak fiziksel ya da düşüncel herhangi bir konuyu ayırt etme, bulma ya da kurma bilime yeni girmiş olan bir terimin anlamını açıklama ya da bilimde varolan bir terimin anlamını belirleme.
675tanıtlamaBir düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını yadsınamayacak biçimde açık bir kesinlikle ortaya koymak üzere düzenlenmiş uslamlama süreci.
676Tanrıbilim1. Herhangi bir dinin inaklar dizgesi. 2. Bu dizgeyi inceleyen bilgi dalı.
677TanrıtanımazlıkDoğaüstü varlık anlayış ve inancını geçersiz sayan görüşlere verilen genel ad.
678tapıncakDoğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı bir nesne.
679tapıncakçılıkİlkel sayılan toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı nesnelere tapınma.
680tapınmaBelli bir tanrı düşüncesine ya da doğaüstü sayılan varlıklara inanmayı ve onlara adaklar adamayı anlatan bir dizi dinsel törenler ve uygulamalar.
681tarımcı toplulukÜretim yapısı tarıma dayalı olan topluluk.
682tarih felsefesiTarihsel olayların anlamını, düzenlilik ve yasalarını, insanın gelişimindeki ana eğilimleri araştıran felsefe dalı.
683tarihsel döngü kuramaVico'nun geliştirmiş olduğu ve toplumun durmadan aynı aşamalardan geçtiğini öne süren kuram.
684tarihsel özdekçilik1. İnsan topluluklarının tarihsel gelişim süreci içinde toplumsal gelişmenin genel yasalarını ve bunların gerçekleşme biçimlerini inceleme alanı. 2-Toplumsal gelişmenin son çözümlemede üretim güçlerince belirlendiğini öne süren öğreti.
685tarihsel yöntemBir olgunun gerçek doğuş ve oluşum sürecini düşüncede yansıtma yöntemi.
686tarihselcilikOlayları ve nesneleri belli tarihsel gelişimin ürünleri olarak gören, bunların nasıl ortaya çıkıp, nasıl geliştiğini, nasıl bugünkü durumlarına geldiğini araştıran ve bugünü geçmişe bağlayarak açıklayan yaklaşım.
687taygeldi ailesi(İ. Yasa) Evlenme çağında karşıt cinsten çocukları olan dul bir erkekle dul bir kadının, evlenmeden önce bir gereklilik olarak çocuklarını birbirleriyle evlendirmelerinden oluşan aile biçimi.
688tecimBireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların kâr elde etme amacıyla giriştikleri her türlü mal değişimi.
689tecim böigesiBir bölgenin ekonomik bakımdan bağımlı bulunduğu en yakın tecim alanı.
690tecimselleşmeHerhangi bir etkinliğin özel kazanç ereğiyle yürütülmesi, başka değer ölçülerinin ve ereklerin göz önünde bulundurulmaması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir