Güreş - XML


IDTerimAçıklama
121düzenlemeGüreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.
122düzenleme kuruluGüreş karşılaşmalarıyle ilgili işleri düzenleyen kurul.
123düzenlemeciGüreş karşılaşmalarını düzenleyen ve ilgili işleri yöneten kişi.
124edilgen güreşİsteksiz ve çekingen yapılan güreş.
125eğik güreşKarşı güreşçiye oyun vermemek için öne doğru eğilerek yapılan güreş.
126eleme1. Bir üst dönüye katılacak olanları seçmek için yapılan ayıklama. 2. Resmî bir karşılaşmaya katılabilecekleri seçmek amacıyla düzenlenen karşılaşma.
127elenmeGüreş karşılaşmalarında 6 kötü sayı alarak karşılaşma dışı kalma. Güreşçi, karşı güreşçileri sürekli olarak yeniyorsa 6 ya da 6'dan çok kötü sayısı olsa da karşılaşmaları sürdürür.
128ellekOyundan oyuna geçen, girgin ve çevik güreşçi.
129ense bağlamaYağlı güreşte her iki güreşçinin birbirlerinin ensesinden tutup yapılacak oyunu beklemeleri.
130er değişenGüreş sırasında soluğu, yürek atışı hızlanan, tansiyonu hızla yükselen (güreşçi).
131eşitlikte sayıEşitlikte her iki güreşçiye 2 kötü sayı verilmesi.
132eşleme göstergesiUluslararası karşılaşmalarda aynı ağırlıktaki güreşçi adlarının bir torba içine konup ad çekimiyle çıkan ilk adın öteki adlarla eşlendirilmesi sonucunda oluşan gösterge.
133eşlenmeGüreşmek için alana çıkan güreşçilerden, kimin kimle güreşeceğinin cazgır tarafından belirtilmesi ve birbiriyle güreşeceklerin el ele tutturulması.
134eşli alıştırmaBir güreşçinin, güreş karşılaşmalarına iyi hazırlanabilmesi için başka bir güreşçiyle yaptığı alıştırma.
135etken güreşGüreşçilerin bir sonuç almak amacıyla yaptıkları güreş.
136ezilmeÇok güçlü bir güreşçi karşısında güçsüz kalıp bir daha güreşemeyecek duruma gelme.
137ezmeKarşısındakini uzun süre güreşemez duruma sokma.
138f.i.l.a.bk. Uluslararası Birleşik Kurul.
139f.i.l.a. sağlık kuruluUluslararası karşılaşmalarda sağlık denetimini yapan kurul.
140f.i.l.a. tartı delegesiTartı kurulunda F.İ.L.A. adına belge denetimi yapan kişi.
141f.i.m.s.bk. Uluslararası Spor Hekimleri Birliği.
142federe olmakGüreş sporu ile uğraşacağı resmî örgütlerce belgelenen ve kütüğe geçirilen kurum durumuna gelmek.
143fil sofrasıGenellikle ağırlığı yüksek olması gereken güreşçiler için uygulanan sınırsız beslenme.
144fin hamamıGüreşçinin fazla ağırlığını atmada kullanılan bir tür hamam.
145geç değişenGüreş sırasında soluğu ve yürek atışı yavaş yavaş hızlanan, tansiyonu yavaş yükselen (güreşçi).
146geçerli oyunGüreş sırasında uygulanan sayı getirici oyun.
147geçici haktan yoksunlukGüreşçi ya da yöneticinin suçuna göre ödek kurulunca verilen süreli ödek.
148geliştirmenGüreşçiyi soluklu, dayanıklı kılmak ve onun gücünü artırmak için yapılacak işleri hazırlık döneminde öğreten kişi.
149gençler arası yarışmaUlusların 15-20 yaş arasındaki güreşçileri için düzenlenen oyunlar.
150gıcırı bükmeÇok güçlü olan güreşçinin karşısındakini çapraza alıp sürmeden olduğu yerde yenmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir