Güreş - XML


IDTerimAçıklama
181itişmeKarşılaşmayı güreş biçiminden çıkarıp, süre doldurmak için oyalanma.
182kaçak güreşmeKarşılaşmalarda, güçlü güreşçi karşısında yapılan çekingen davranış.
183kafadan tutmaKafa üzerinde uygulanacak oyunlarda ancak tek el kullanma zorunluğu.
184kafakolKarşı güreşçinin bir kolunu koltuk altında sıkıştırdıktan sonra öteki kolu ensesi üzerinden aşırıp, sıkıştırılan kolun koltuk altından tutma ve vücudunu kalça üzerine alarak ayaklarını yerden kestikten sonra diz çöküp sırtının üstüne yere vurma.
185kapaklanmaElense çekilişinde yüz üstü düşme.
186kapanTek ya da çift kolu karşısındakinin koltuğu altından geçirip ensesine bastırmak yoluna dayanan bir oyun. bk. tek kapan, çift kapan.
187kapanış töreniUluslararası karşılaşmalarda oyunların bitiminde yapılan tören.
188kapışmaHırsla güreşe girme.
189kara zelveYağlı güreşte karşısındakinin başını koltuk altına sıkıştırıp, güreş donunun arka kasnağından tuttuktan sonra iç sarma vurularak yapılan oyun.
190karakucakPırpıt adı verilen özel bir giysi ile yapılan, kimi bölgelerde az çok değişiklikler gösteren, kökeni Orta Asya'ya değin uzanan, en eski geleneksel serbest biçimdeki Türk güreşi.
191karıştırmacaKarşısındakini şaşırtma ereğiyle belirsiz oyunlar uygulama.
192karşılaşmacıGüreşe çıkan iki kişiden her biri.
193kasnakGüreş donunun bele gelen bölümü.
194katır yularıBaşı boyunduruk gibi alıp elleri çene altında kilitleme.
195kavak dikmekYerdeki güreşçiyi başı üzerine dikmek.
196kazıkYağlı güreşte, yerde güreşirken, üstteki güreşçinin bir elini alttaki güreşçinin güreş donunun içine sokup yumruk yaparak, o güreşçinin hareket etmesine engel olma.
197kazık çıkarmaMinderdışı güreşlerde, daha önce yenildiği güreşçiyi yenme.
198kazıklamaYağlı güreşte karşısındakinin güreş donunun içine el sokma.
199kazkanadıKarşı oyuncunun kolları altından kol geçirip elleri sırtta kenetleme.
200kazkanadında çengelKazkanadına alınan güreşçiyi gerisingeri sürerken çengelleme.
201kazkanadından sıyrılmaKolları tüm olarak arkaya, omuzları da geriye yatırarak karşı güreşçinin kilidinden kurtulma.
202kazkanadını sökmeBirbirinden ayrı ve gergin durumdaki elleri, önde birleştirmek için, yukarıdan aşağıya kuvvetle indirerek karşı güreşçinin sırttaki kilidini sökme.
203kelebek-pul damgasıUluslararası karşılaşmalarda güreşçilerin oyun belgesinde aranan F. İ. L. A. nın yıllık vizesi.
204kelepçeKarşı güreşçiyi el ve ayak bileklerinden kavrayan pençe.
205kepçeKarşı güreşçinin bacağını türlü biçimlerde dizinin üstünden kavrayıp çekerek açık düşürme.
206kılçıkAlttaki güreşçinin, kıçını havaya kaldırarak sırtına abanmış olan güreşçinin dengesini bozup ön ya da yan tarafına aşırıp atması.
207kıran kırana1. Yağlı güreşte ve karakucakta ilk seçmelerden sonra yenenler arasında yapılan karşılaşmalar. 2. Çok sert, çok çetin (güreş).
208kırkpınar güreşleriEskiden Edirne-Ortaköy yolu üzerinde, Edirne'ye 17 km. uzaklıkta olan Kırpınar panayırında, bugün ise (Balkan savaşından sonra Kırkpınar'ın Yunanistan'da kalması üzerine) Edirne'nin Sarayiçi'nde hıdrellez gününden iki gün önce başlayıp hıdrellez günü sonu
209kıyasıya güreşKarşıdakinin canını yakarcasına yapılan sert güreş.
210kızışmaGüreşte hızlanma, girişme, saldırma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir